История на училището

История на училището

Строежът на училищната сграда започва през пролетта на 1947 год. и завършва през лятото на 1949 год. Дооформянето на дворните стълбища, както и довършването на помещенията в сутерена и ограждането на училищния двор става по-късно.
От завършването на сградата до 1.VIII.1950 год. тук се е помещавало Морско-машинното училище./днес ВВМУ "Н.Вапцаров"/.
От 1.VIII.1950 год. до 14.I.1951 год. училището е било отдадено на Механотехникума.
От 14.I.1951 год. до 1.IX.1953 год. в него се е помещавало общежитието на Рабфак / специален факултет за предварително обучение на работници за влизане във висше училище без изпит/

заб.От 1949 до 1956 година град Варна се нарича Сталин.
На 1.IX.1953 год. като базово към педагогическото училище се открива „Десето народно основно училище“. Обзавеждането му е почти изцяло от Педагогическото училище. Самостоятелно училището започва да съществува от 18.X.1954 год. Занятията започват да се водят на две смени: в едната – начален курс, а в другата – среден курс. През същата година към училището се открива детска градина с една група от 45 деца, а през 1955/ 56 год. се открива още една група от 45 деца.
На 28 март 1959 г. год. училището получава свое име и става „X-то народно основно училище „Димитър  Кондов“. / Димитър Кондов е кмет на Варна от декември 1919 до май 1921 г./.
На 26.IX.1961 год. в училището се открива квартална занималня с 30 ученици, в която 24 учители пенсионери дават безплатно дежурство на две смени, всеки по един месец, а на 15.XII.1965 год. в училището се открива втора занималня за деца на родители, които работят в предприятия на тежката промишленост.
На 28.IV.1962 год. училището закупува фанфари и само след един месец на 24 май  манифестира начело с фанфарна музика.
От 1964/1965 год. в училището се открива VIII клас.
През 1992 г. , с решение на Общински съвет Варна, училището е преименувано на Основно училище "Васил Друмев". Това е последното преименувано училище в град Варна, в първите години на прехода.

От учебната 1993/1994 година училището става средно общообразователно и приема първия си гимназиален випуск . През 2006/2007 година броят на гимназиалните паралелки достига 12. След това следва намаляване на приетите паралелки и през 2015 година училището изпраща последния си гимназиален клас и достига най-малкия брой на ученици в историята си - 297.

От 2015/2016 година , със Заповед на Министерството на образованието , училището отново става основно.
През 2022/2023 година училището обучават 580 ученици, от които 170 на целодневно обучение.