Учители

Учители

Прогимназиален етап:

Главен учител  Лина Василева

sou vd

Български език и литература - Лина Василева, Валентина Павлова,Полина Георгиева, Румяна Тодорова

Английски език - Елена Червенкова, Георги Георгиев

Математика и информационни технологии - Станка Петкова, Бистра Павлова, Диана Николова, Кремена Каменцалиева, Гергана Бързакова

История  - Ивайло Иванов

География и Биология - Николета Баева

Човекът и природата,Химия,Физика - Диана Кокорска

Музика - Гергана Топалова

Изобразително изкуство - Нилюфер Терзи

Технологии и предприемачество  - Милена Рашкова

Физическо възпитание и спорт - Камен Павлов, Харис Клеантус

Начален етап:

Главен учител Пенка Дякова

ou vd

Начални учители 1 клас:  Доника Анастасова,Веселка Недева,Ивелина Иванова, Радослава Панова

Начални учители 2 клас: Мариела Захариева-Стойкова, Елена Дакова,Детелина Няголова,Събина Кралева

Начални учители 3 клас: Диана Митовска-Миткова ,Венелина Ботева,Марияна Иванова,Иван Калчев   

Начални учители 4 клас: Йоана Господинова, Светлина Димитрова, Пенка Дякова

 

Английски език -   Георги Георгиев, Полина Узунова

Физическо възпитание и спорт - Харис Клеантус

Учители в целодневно обучение:Мария Габровска, Христина Кръстева, Марияна Цонева, Каролина Димитрова, Милена Петрова, Елица Ефтимова, Иванка Петрова   

Педагогически съветник/психолог  - Мария Георгиева                  

Ресурсен учител - Галина Ангелова