Ръководство

Ръководство

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

директор

първа степен
работи в училището от 1993 г.
Директор от 1998 г. 
Магистър по Начална педагогика с музика 
Магистър по Управление на образованието
III   професионално-квалификационна степен

Областен председател на СРСНПБ / Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България/, член на Националния управителен съвет.

Приемно време за родители и външни лица - 11:00- 12:00 часа и 15:00- 16:00 часа, вторник и четвъртък.

РУМЯНА ТОДОРОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА

заместник-директор
работи в училището от  1999 г.
Зам.директор от 2003 г.
Магистър
Българска филология
Руски език
II професионално-квалификационна степен