Профил на купувача

Профил на купувача

ОУ "Васил Друмев" обявява процедура за обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставка на дизелово гориво за 2023 г. Срок за подаване на оферти - 1.02.2023 г.

 

публикувано на 23.01.2023 година.