Прием

Прием

Свободни места за учебната 2021/2022 г. /към 22.10.2021 / :

5 клас - 1

7 клас - 1

 

В останалите класове няма свободни места.

Следваща информация към 30 октомври.