Прием

Прием

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 / към 11.12.2022 г./

5 клас - 5

Запълването на местата става по ред на заявяване.