Прием

Прием

Прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година - 4 паралелки, 88 ученици.

Информация тук - https://school.uslugi.io/

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ

2024/2025 учебна година

2 клас-3

3 клас -0

4 клас- 5

6 клас - 6

7 клас - 4

Записването е по ред на подаване на заявление в училището.