Прием

Прием

Свободни места за учебната 2021/2022 г. /към 15.09.2021 / :

1 клас - 5

2 клас- 4

3 клас - 2

5 клас - 3

7 клас - 2

 

В останалите класове няма свободни места.

Следваща информация към 30 септември.