Прием

Прием

Съгласно нормативната уредба учениците не могат да са преместват в друго училище 30 учебни  дни преди края на учебните занятия . За 1-3 клас: до 8.04.2022 ; за 4-6 клас: до 26.04.2022 г.

Свободни места по класове ще бъдат обявени след 15 юни 2022 г.

Относно прием в първи клас: посетете сайта на общи Варна   https://school.uslugi.io/

Родителите на деца, които са чужди граждани /  със или без Личен номер на чужденеца/, както и с адресна регистрация извън град Варна, подават заявления в община Варна - дирекция "Образование и младежки дейности" /ет.11/.