Прием

Прием

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 / към 16.09.2022 г./

1 клас - 6

2 клас - 2

5 клас - 12

Запълването на местата става по ред на заявяване.