Прием

Прием

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 :

Актуални данни за свободни места за ученици от втори до четвърти клас очаквайте след 9 юни.

Актуални данни за свободни места за ученици от пети до седми клас очаквайте след 23 юни.

Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година:

https://school.uslugi.io/

4 паралелки с възможност за пълен обхват на учениците за целодневно обучение. Задължителните часове по учебен план се провеждат само сутрин .

Процедура за отлагане на обучение в първи клас - в приложение.