Ръководство

Ръководство

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

директор
работи в училището от 1993 г.
Директор от 22.07.1998 г. 
Магистър 
Начална педагогика с музика 
Управление на образованието
III   професионално-квалификационна степен

Областен председател на СРСНПБ / Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България/, член на Националния управителен съвет.

Приемно време за родители и външни лица - 8:00-8:30 и 12:00- 13:00 часа, в работен ден.

РУМЯНА ТОДОРОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА

заместник-директор
работи в училището от  1999 г.
Зам.директор от 2003 г.
Магистър
Българска филология
Руски език
II професионално-квалификационна степен