Обществен съвет

Обществен съвет

На 15.01.2020 г. е проведено Отчетно -изборно събрание на Обществен съвет при ОУ"Васил Друмев" - Варна.

Избрано е ръководство в състав:

Председател: Мартин Пашов - родител

Членове: Цветанка Стоянова - представител на община Варна

Ина Генчева; Елица Вангарова-Димитрова;Ана Ицова;Калин Велчев; Станислав Лечев; Диана Катева-Василева - родители на ученици от училището.