Последни новини

Родителски срещи

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:
7 септември - 18 ч. :
1а - физкултурен салон
1в - стая 1.1
2,3 и 4 клас - училищен двор
8 септември - 18 ч.:
1б - физкултурен салон
1г - стая 1.1
5,6 и 7 клас - училищен двор
Моля, присъствието да се сведе до 1 родител.