Учители

Учители

Прогимназиален етап:

Главен учител  Лина Василева

sou vd

Български език и литература - Лина Василева, Валентина Павлова,Полина Георгиева, Румяна Тодорова

Английски език - Елена Червенкова, Георги Георгиев

Математика и информационни технологии - Станка Петкова, Бистра Павлова, Диана Николова, Кремена Димитрова, Гергана Бързакова

История  - Ивайло Иванов

География и Биология - Емине Исмаил

Човекът и природата,Химия,Физика - Илияна Пенева

Музика - Гергана Топалова

Изобразително изкуство - Нилюфер Терзи

Технологии и предприемачество  - Милена Рашкова

Физическо възпитание и спорт - Камен Павлов, Диан Здравков

Начален етап:

Главен учител Пенка Дякова

ou vd

Начални учители 2 клас: Пенка Дякова,Светлина Димитрова, Йоана Господинова, Христина Кръстева

Начални учители 3 клас:  Доника Анастасов,Веселка Недева, Ивелина Иванова, Радослава Панова

Начални учители 4 клас: Мариела Захариева-Стойкова, Детелина Няголова, Елена Дакова ,Събина Кралева

Начални учители 1 клас: Диана Митовска-Миткова ,Венелина Ботева,Марияна Иванова,Иван Калчев   

 

Английски език -   Георги Георгиев, Полина Узунова

Физическо възпитание и спорт - Камен Павлов

Учители в целодневно обучение:Мария Габровска, Марияна Цонева, Каролина Димитрова, Милена Петрова, Елица Ефтимова, Иванка Петрова, Пламена Боева

Педагогически съветник/психолог  - Харис Клеантус                

Ресурсен учител - Мария Георгиева

Ресурсен учител - Диана Маринова