Последни новини

Свободни учителски места за 2022/2023

ОУ "Васил Друмев" обявява свободни места за учители:

Учител в начален етап -целодневно обучение - чл.68 ал.1 т.3 от КТ

Учител по ФВС - чл.68 ал.1 т.1 от КТ

Учител по математика и информатика - чл.68 ал.1 т.1 от КТ

Учител по Физика и Химия / +ЧП/ - чл.68 ал.1 т.1 от КТ

Документи - Заявление, копие от документ за ценз, CV

Подаване до 31 юли.

Събеседване на 1 и 2 август, от 9 до 14 часа. Само за правоспособните кандидати.