Последни новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

facebook thumb

Родителски срещи,както следва:

7.09.2022 / сряда/ - 18:00 часа

1абвг,2абвг,3авг,4г

8.09.2022 /четвъртък/ - 18:00 часа

3г,5абв,6 абв,7абв

Нови класни ръководители:

1а - Пенка Дякова

1б - Светлина Димитрова

1в - Йоана Господинова

1г -Христина Кръстева

5а - Камен Павлов

5б - Полина Георгиева

5в - Ивайло Иванов