Последни новини

Прием в първи клас

facebook thumb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ОБЩИНА ВАРНА

https://school.uslugi.io/

В платформата ще може да се запознаете с :

График на дейностите

Правила за електронен прием

Райони на училищата във Варна

  заб.Начало на електронния прием - 17 май 2023 година

В сайта на училището , след 25 март, ще получите информация за броя на паралелките и местата в тях