Последни новини

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Приемът на документи за първи клас започна на 15 май.

Всички условия и графици са на платформата за прием - https://school.uslugi.io/

Заповедта за прием е в раздел "Прием".

Поради техническата и нормативна невъзможност на детските градини да издадат Удостоворение за училищна готовност по-рано, родителите на класираните деца ще подават само заявление и копие от Свидетелство за раждане. До края на приема - 5 юни, Оригиналите на Удостоверенията следва да бъдат предоставени в училището.