Последни новини

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с  многобройните запитвания относно приема на  ученици в първи клас, уведомяваме родителите  следното:

1.Училищният план прием /брой паралелки и ученици/ се утвърждава от община Варна. Това се очаква да стане в края на  м. март 2024 г.

2.Кандидатстването става само по електронен път.

3.Районите на училищата, както и графика за дейностите, могат да се видят тук - https://school.uslugi.io/

4.Провеждаме "Дни на отворени врати" през м.април - от 22.04 до 26.04 /сутрин/
5.Провеждаме "Лятно училище" / от 8:30 до 12:30/ за записаните първокласници през м.юни.
6.За допълнителни разговори и даване на информация- потърсете ни.