Последни новини

Преминаване в ОРЕС

От 14.02.2022 до 18.02.2022 г. учениците от 5 и 6 клас са в ОРЕС / съгласно заповед на МОН/.

От 15.02.2022 до 23.02.2022 г-  учениците от 1в и 1г клас са в ОРЕС / съгласно заповед на директора/.