Отговорни лица

Отговорни лица

За прилагане и спазване на мерките, програмите и алгоритмите при ситуация с Ковид 19, отговарят следните лица:

Красимир Димитров-директор ;

Румяна Тодорова - заместник - директор;

Пенка Дякова - главен учител в начален етап ;

Лина Василева - главен учител в прогимназиален етап.