Последни новини

Заповед на МОН

Съгласно заповед на Министерство на образованието

https://www.mon.bg/bg/61

От днес започва обучение в електронна среда от разстояние /ОРЕС/ на ротационен принцип.

Паралелки 6а,6б,6в и 7а продължават до 27 октомври включително.

Паралелки 5а,5б,5в,7б и 7в - от 28.10. до 3.11.2021 г.

Смесените групи за целодневно обучение във втори и трети клас се обучават в ОРЕС до промяна на заповедта на МЗ.

При карантиниране на паралелка, същата започва обучение в ОРЕС, съгласно срока в протокола на РЗИ.

При заболеваемост над 750 на 100 000 на 14-дневна база, всички ученици и дейности преминават он-лайн.