Последни новини

Възобновяване на учебния процес

Съгласно Заповед на МЗ учебните занятия за начален етап /1-4 клас/ и 7 клас се възобновяват от 12 април- понеделник. Учениците от 5 и 6 клас ще се обучават присъствено по график.