Последни новини

Текущ ремонт

Текущ ремонт на покрив и подпокривно пространство -ет.3 .

Подаване на оферти - от 5.02.2021 до 11.02.2021 г. в канцеларията на училището.Работно време от 9:00 до 14:00 часа. Приложена е количествена сметка