Последни новини

Свободни учителски места за 2022/2023

ОУ "Васил Друмев" обявява свободни места за учители:

Учител по Физика и Химия / +ЧП/ - чл.68 ал.1 т.1 от КТ

Документи - Заявление, копие от документ за ценз, CV

Подаване до 31 август