Последни новини

Съобщение за родителите на новозаписани ученици

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАТФОРМА „ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК“ :

Уважаеми родители, за да получавате актуална информация , регистрирайте се. Вече не можете да получите текуща информация „по дневник“. При затруднения с регистрацията търсете директор или администратор / в канцелария/.

1.РЕГИСТРАЦИЯ – shkolo.bg или „школо.бг“                 Регистрация               Роля /родител/                № моб.телефон                ученик . Администраторът потвърждава и дава достъп.

2. ИНФОРМАЦИЯ: седмично разписание, отсъствия, оценки, забележки и похвали, съобщения за класа или за отделен родител и др.

3.Мобилно приложение – от google play –„ shkolo“. Така имате бърз достъп по всяко време.