Последни новини

Редовни занятия на ротационен принцип за прогимназия

От утре,2.12.2021 до 8.12.2021 вкл. ,за редовни занятия се "завръщат" 5б,5в,7а,7б,7в клас. Втора смяна - от 13:30 часа

Решението за редовен учебен процес е на РУО, във връзка с намалена заболеваемост, по информация от РЗИ.

Решението за ротационния принцип е на ръководството. За момента без тестване.

От 9.12.2021 г. до 15.12.2021 г. редовни занятия за 5а,6а,6б,6в клас.