Последни новини

Разпределение на първокласниците по паралелки

Поради големия брой желания за един учител /40 / и невъзможността да се изпълни нормативното, а и образователно условие за формиране на паралелка, списъка на 1а клас се основава на следните критерии:

1. Живеещи в района на училището / попадащи в групи 1,2 и 3/.

2.Подадено първо желание при първичното подаване на заявления в електронната система.

заб.1  Промени са възможни на родителските срещи през септември, при нормативна възможност.

заб.2  Учащите във филиала /бул".Княз БорисI" №101/ няма да се местят в друга сграда при евентуалено разширение  на основната сграда.

директор Димитров