Последни новини

Преминаване в дистанционно обучение

facebook thumb

Съгласно заповед на МОН № РД09-748 от 19.03.2021 г.

Всички ученици от 1 до 7 клас преминават в обучение в електронна среда от разстояние, считано от 22.03.2021 до 31.03.2021 г. Допълнителни указания и графици родители и ученици получават чрез платформата Школо.